Commission Details

Commission Details

comm-1

Line Art (Linkovaný)

Prices(Ceny):

Single Character: 6,5$ / 6,5€ / 150CZK (Jedna Postava)
Additional Character: +2$ / 2€ / 55CZK (Dodatečná postava)
Complex Background: +1-2$ / 1-2€ / 30-55CZK (Komplikované pozadí)

comm-2

Basic Color (Základní Barva)

Prices(Ceny):

Single Character: 10$ / 10€ / 250CZK (Jedna Postava)
Additional Character: +7$ / 6€ / 150CZK (Dodatečná postava)
Complex Background: +1-2$ / 1-2€ / 30-55CZK (Komplikované pozadí)

comm-3

Full Color (Kompletní Barva)

Prices(Ceny):

Single Character: 15$ / 15€ / 375CZK (Jedna Postava)
Additional Character: +7$ / 6€ / 150CZK (Dodatečná postava)
Complex Background: +1-2$ / 1-2€ / 30-55CZK (Komplikované pozadí)

Character Sheet (Reference Postavy)

Prices(Ceny):

Single Character Sheet: 30-40$ / 30-40€ / 800-1100CZK (Jeden přehled)
Including Adult Details Version (Včetně 18+ Verze)

Comics Project (Komixový Projekt)

Prices(Ceny):

Single Comix: 60$ / 60€ / 1500CZK
Including Colored Cover Page (Včetně barevné obálky/přední strany)

NOTE: Prices can varry upon complicated Design of your Character/s.
Poznámka: Ceny se mohou měnit v závislosti na komplikovaném designu postav(y).

Last Price Update: 25-October-2020